Nieuws

Via deze pagina kunt u al het laatste nieuws rondom PxZorg op de voet volgen. Wanneer er belangrijke wijzigingen in de werkafspraken zijn of nieuwe werkafspraken verschijnen, zal dit via een pushbericht bekend worden gemaakt. Tevens zijn de berichten op deze nieuwspagina ook terug te vinden in de app 'MCC PxZorg', die u kunt downloaden via de App Store of Play Store.
 


 • 12 Mar. 2023

  Aanpassing werkafspraak MRSA/BRMO controlekweken

  Er is per 1 januari 2023 een nieuw diagram MRSA/BRMO controlekweken. Aan de criteria wanneer welke kweken moeten worden afgenomen is niets gewijzigd. De wijziging betreft de mogelijkheid om in VieCuri kweken te laten afnemen. Deze mogelijkheid is vervallen. Voorheen kon men voor kweekafname MRSA/BRMO in VieCuri een afspraak maken via poli KNO. Met ingang van 1 januari 2023 is deze taak teruggelegd bij de verwijzende polikliniek en heeft de poli KNO hier geen rol meer in. Ook voor de huisartsen betekent dit dat zij zelf MRSA en/of BRMO kweken moeten afnemen, en de patiënt hiervoor niet meer kunnen doorverwijzen naar VieCuri.

  Het nieuwe schema is ook te vinden op de website van PxZorg via deze link.

 • 12 Jan. 2023

  Toevoeging Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten aan wie is wie

  Vanaf nu zijn ook de Physician Assistants (PA’s) en Verpleegkundig Specialisten (VS’en) in Noord-Limburg toegevoegd en vindbaar in wie is wie van MCC PxZorg. De PA’s en de VS’en zijn vindbaar onder de categorie passend bij de organisatie waar zij werkzaam zijn.

  Heeft u nog vragen of opmerkingen t.a.v. van dit bericht? Mail dan gerust naar info@mccpxzorg.nl.

 • 13 Sep. 2022

  Nieuwe werkafspraak omtrent richtlijnen voor het aanvragen van een verwijzing bij een afspraak op de polikliniek

  Wanneer heeft een patiënt een verwijsbrief nodig van de huisarts en wanneer kan er zonder een verwijsbrief een afspraak op de polikliniek gemaakt worden? In de praktijk blijken de richtlijnen niet voor iedereen duidelijk te zijn.

  Vanaf nu zijn de richtlijnen altijd makkelijk vindbaar via MCC PxZorg: klik hier voor de link naar de werkafspraak met de richtlijnen.

 • 09 Aug. 2022

  Nieuwe werkafspraak 'Infectieziektenbestrijding/MRSA/BRMO' op MCC PxZorg is live

  Om de huisartsen in Noord-Limburg houvast te geven ten aanzien van infectiepreventie, is er een nieuwe werkafspraak toegevoegd op 01-12-2020 op www.mccpxzorg.nl/documenten onder de categorie 'Medische Microbiologie'. De werkafspraak laat zien hoe de arts-microbioloog, deskundige infectiepreventie en de GGD Noord-Limburg de huisarts van dienst kunnen zijn om infecties te voorkomen.

 • 14 Jun. 2022

  Digitaal Advies Consult gaat live!

 • 29 Nov. 2021

  Bereikbaarheid zorgprofessionals VieCuri

  Om de bereikbaarheid van VieCuri voor zorgprofessionals te verbeteren, is er een speciaal telefoonnummer voor hen ingericht.

  Dit is het telefoonnummer:  077-3205011 (Alleen voor zorgprofessionals)

  Op het moment dat de zorgprofessional dit nummer belt  krijgt zij het volgende keuzemenu te horen van waaruit een keuze gemaakt kan worden.

  • Spoed
  • Afspraak voor diagnostiek
  • Intercollegiaal overleg
  • Voor overige zaken, blijft u aan de lijn

  Na het intoetsen van de gewenste keuze, wordt de zorgprofessional herkenbaar in het systeem en wordt zij met voorrang geholpen door de medewerker van het Belcentrum.

 • 01 Sep. 2021

  Regionaal preventieakkoord Rookvrij

  Vanaf 1 september is Carin Vonk gestart binnen PxZorg om zich regionaal in te zetten voor het regionaal preventieakkoord waar door 6 gemeenten in Noord-Limburg is omarmd. Een unieke samenwerking tussen zorg en welzijn om de beweging Rookvrij verder te brengen. 

 • 14 Jun. 2021

  Leefstijlcoaches en podotherapeuten vindbaar op zorgkaart

  Ook de leefstijlcoaches en podotherapeuten in Noord-Limburg zijn nu vindbaar via de zorgkaart van MCC PxZorg. Zoek de meest passende zorgverlener op www.mccpxzorg.nl/zorgkaart

 • 09 Feb. 2021

  Wat heeft PxZorg in 2020 allemaal bijgedragen?

 • 20 Jan. 2021

  SGL, SineFuma en Breinlijn toegevoegd op de zorgkaart

  Er zijn nieuwe locaties toegevoegd aan de zorgkaart van MCC PxZorg. De locaties die zijn toegevoegd op de zorgkaart zijn van SineFuma, SGL en Breinlijn Limburg. Bij SineFuma en Breinlijn Limburg gaat het zowel om fysieke locaties als om virtuele locaties. Een virtuele locatie is telefonisch of via de mail bereikbaar. Wilt u zien hoe deze locaties vindbaar zijn? Klik dan op 'Lees meer' hier onder.

  Wilt u de zorgkaart graag gebruiken? Klik dan hier (of in de bijbehorende app in de App Store/Play Store).

 • 18 Jan. 2021

  Werkafspraken spoedpost

  Medisch inhoudelijke werkafspraken geüpdatet.

 • 13 Nov. 2020

  Nieuwe werkafspraak op MCC PxZorg nu live

  Om de huisartsen in Noord-Limburg houvast te geven ten aanzien van infectiepreventie, is er een nieuwe werkafspraak toegevoegd op www.mccpxzorg.nl/documenten onder de categorie 'Medische Microbiologie'. De werkafspraak laat zien hoe de arts-microbioloog, deskundige infectiepreventie en de GGD Noord-Limburg de huisarts van dienst kunnen zijn om infecties te voorkomen.
   

 • 06 Nov. 2020

  Nieuwe groepen op de zorgkaart van MCC PxZorg

  Er zijn weer nieuwe groepen toegevoegd aan de zorgkaart van MCC PxZorg sinds de lancering van afgelopen mei. De groepen die zijn toegevoegd op de zorgkaart zijn de huidtherapeuten, stoppen met roken coaches en hulp bij dementie van Noord-Limburg. Wilt u de zorgkaart graag gebruiken? Bekijk hem dan hier (of in de bijbehorende app in de App Store/Play Store): https://mccpxzorg.nl/zorgkaart

 • 02 Nov. 2020

  HIDHA’s en waarnemers in smoelenboek MCC PxZorg

  Vanaf nu zijn ook de huisartsen-in-dienst-van-huisarts (HIDHA’s) en waarnemend huisartsen in Noord-Limburg toegevoegd en vindbaar in het smoelenboek van MCC PxZorg. Om de HIDHA’s en waarnemers vindbaar te maken zijn ze onder de categorie ‘Huisartsen Cohesie’ geplaatst met als kenmerk ‘HIDHA’ of ‘waarnemend huisarts’.

 • 23 Jul. 2020

  ‘Door patiënten mee te laten denken sluit de zorg beter aan bij hun behoeftes en mogelijkheden.’ - Drie vragen aan ‘team patiëntenpaticipatie’ PxZorg

  Onze ervaringsdeskundigen en adviseur beantwoorden als ‘team patiëntenparticipatie’ drie vragen. Benieuwd waarom ze ‘participatie als prioriteit’ belangrijk vinden? En hoe ze ervaringsdeskundigen zoeken om deel te nemen om te participeren in projecten? Lees hier het interview.  

 • 21 Jul. 2020

  Nu Niet Zwanger

  Het programma ‘Nu Niet Zwanger’ ondersteunt kwetsbare mensen (denk aan psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken.
  Het betreft een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie en zo nodig praktische en financiële steun.
  Bij iedere situatie waarin de huisarts signaleert dat een dergelijk gesprek nodig is en de complexiteit van de casus specifieke aandacht en tijd vraagt, kan contact worden opgenomen met Renee van de Bool (Inhoudelijk Coördinator). 
  Zij kan advies geven of zelf de casus overnemen.  r.van.de.bool@vrln.nl of NNZ@vrln.nl   telefoonnummer 06-42424603. Meer informatie is te vinden op www.ggdlimburgnoord.nl/nunietzwanger

  De gegevens zijn terug te vinden via www.mccpxzorg.nl/smoelenboek onder organisaties/GGD.

   

 • 16 Jul. 2020

  Zorgkaart wordt al veelvuldig gebruikt!

  De zorgkaart is recent als functionaliteit aan de site en app van PxZorg toegevoegd.

  De zorgkaart faciliteert dat zorgverleners in Noord-Limburg gerichter gezocht en bereikt kunnen worden.

  In de eerste maand werd de zorgkaart maar liefst 180 maal bekeken.

 • 11 May. 2020

  Zorgkaart op MCC PxZorg live!

  Medisch Coördinerend Centrum PxZorg heeft een zorgkaart ontwikkeld met zorgaanbieders in Noord-Limburg. Vanaf 11 mei zal deze zorgkaart live gaan op www.mccpxzorg.nl/zorgkaart en www.zorgkaartnoordlimburg.nl en in de MCC PxZorg app.

  In de zorgkaart staan actieve zorgprofessionals in Noord-Limburg, die somatische én mentale aandoeningen behandelen. Ook staat er per gemeente een link naar welzijn opgenomen en is palliatieve zorg en corona-nazorg toegevoegd.

  U kunt de specialisaties en contactgegevens van de verschillende praktijken vinden en de gemeenten waar deze gevestigd zijn. Ook kunt u filteren op de specifieke klacht(en) die een zorgaanbieder behandelt, de taal die wordt gebruikt en de leeftijd(en) waarop een zorgpraktijk zich focust.

  De zorgkaart geeft u inzicht in het zorgaanbod in de regio en kan daarmee van grote waarde zijn voor u als zorgverlener en voor uw patiënten. Hierdoor kunt u patiënten namelijk sneller en gerichter doorverwijzen. Daarnaast krijgen ook patiënten meer inzicht in het aanbod van zorgaanbieders en hun expertise in hun regio. Dit biedt hen de gelegenheid om meer gerichte keuzes te maken.

  Veel werkplezier met deze nieuwe en unieke functionaliteit!

  Voor vragen kunt u contact op nemen via info@mccpxzorg.nl of bellen naar 0651494527 (Coby Kovács).

 • 29 Apr. 2020

  Meldpunt Signaal: een telefoontje kan het verschil maken.

  Meldpunt Signaal is een onderdeel van 'Aanpak personen met verward gedrag Noord-Limburg'. In Noord-Limburg werken gemeenten met partners samen aan een goed werkende keten.

 • 23 Mar. 2020

  Sneakpreview: Zorgkaart binnen MCC PxZorg

  Binnenkort zal de Zorgkaart toegevoegd worden als functionaliteit aan MCC PxZorg. Met als doel om zorgverleners gericht te kunnen zoeken en bereiken.

  Gezien de situatie rondom Corona zal de livegang uitgesteld worden, maar bij deze toch al een sneakpreview:

 • 13 Feb. 2020

  Wat heeft PxZorg in 2019 bijgedragen?

 • 20 Jan. 2020

  Valpreventie

  Om het aantal valincidenten terug te dringen, ondertekenden zorgverzekeraar VGZ en 7 gemeenten op 7 januari een intentieverklaring voor een Health Impact Bond (HIB) Valpreventie Noord-Limburg. Lees er meer over in dit artikel op de website van Vilans. Cohesie en VieCuri zijn via PˣZorg vertegenwoordigd in dit initiatief. Voor huisartsenpraktijken en medisch specialisten betekent de HIB valpreventie dat bestaande werkprocessen beter op elkaar afgestemd zullen worden.

 • 20 Jan. 2020

  ZorgBedWijzer uitgebreid

  Onlangs zijn de nieuwe ZorgBedWijzer functionaliteiten gelanceerd. De ZorgBedWijzer is doorontwikkeld op gebruiksvriendelijkheid en uitgebreid. Aanvullend op ELV bedden zijn de nu ook andere bedden voor kortdurend verblijf vindbaar in de app, zoals logeerbedden (Wmo), crisisbedden en bedden voor geriatrische revalidatiezorg. 

 • 14 Jan. 2020

  Artsen GGD Limburg-Noord toegevoegd

  De GGD artsen van Limburg-Noord zullen vanaf week 3 2020 toegevoegd worden aan het smoelenboek van MCC PxZorg! Dit betreft de jeugdgezondheidsartsen en de algemene gezondheidzorg artsen (forensich, infectiebestrijding, seksule gezondheid, TBC-bestrijding, reizigerspoli). Zij zullen hun profielen gaan aanvullen, zodat ook zij vindbaar en bereikbaar zijn via https://mccpxzorg.nl/smoelenboek en de bijbehorende app 'MCC PxZorg'.

  Een mooie stap in de vindbaarheid en bereikbaarheid van zorgprofessionals in Noord-Limburg.

   

 • 10 Jan. 2020

  Meldpunt signaal is live!

  Vanaf 1-1-2020 is Meldpunt Signaal van start. Het meldpunt is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, naasten, bezorgde burgers en hulpverleners. Deskundige medewerkers zijn 24/7 bereikbaar en bieden een luisterend oor, vragen door, adviseren en/of leiden door naar een organisatie die passende ondersteuning kan bieden. Wanneer er situaties zijn die een huisbezoek verlangen, dan zijn er afspraken gemaakt met de 7 gemeentelijke wijkteams en de zogenaamde ‘bemoeizorg-medewerkers’ van Vincent van Gogh. 

   

  Informatie over het Meldpunt Signaal is tevens opgenomen in het MCC PxZorg (in het Smoelenboek onder het tabblad organisaties).

   

 • 13 Sep. 2019

  Het is alleen zinvol als het goede participatie is

  Anja Minheere (57) werd in 2003 gediagnostiseerd met MS. In die periode was zij met twee maten praktijkhouder van een fysiotherapiepraktijk in Venray. Tien jaar volgden waarin ze vanwege haar conditie steeds wat minder uren ging werken. Anja onderging haar ziekteproces bewust. Keuzes moesten worden gemaakt. In 2013 is Anja gestopt met haar praktijk.

  Anja is (o.a.) patientenparticipant vanuit Burgerkracht Limburg, verbonden aan PxZorg. Voorjaar 2019 heeft Anja haar masteropleiding Management Science & Technology afgesloten bij de Open Universiteit, met een scriptie getiteld, “Influence and power of patient participation in health care supply chains – Patient participation: A form of emancipation or a way to strengthen providers’ power ?”.
   

  Zie interview met Anja om meer te lezen over haar ideeen en kennis over patientenparticipatie.

   

   

 • 05 Apr. 2019

  Longarts Harry Pouwels en jeugdambassadeur Pepijn Boots winnen de Rookvrije Generatie Award

  “Een rookvrije generatie creëer je alleen door te zorgen dat rokers niet roken in aanwezigheid van kinderen. Als de omgeving rookvrij is, verandert automatisch je gedrag”, vertelt Harry Pouwels, longarts bij VieCuri en ambassadeur van de Rookvrije Generatie. Samen met scholier Pepijn Boots (12) strijdt hij voor een rookvrij Venlo. Gisteren wonnen ze een landelijke prijs. Pepijn Boots: “Ik vind het super dat we hebben gewonnen. Aan het aantal stemmen te zien hebben veel mensen nagedacht over een Rookvrije Generatie. Ik zet me graag in om zoveel mogelijk mensen er van te overtuigen dat de wereld beter is zonder roken.”
   
  Om zich samen met andere zorgpartners sterk te maken voor een rookvrije generatie, tekenden in november 2018 de bestuurders van VieCuri, Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid, Cohesie huisartsenzorg, gemeente Venlo en GGD Limburg-Noord een convenant. 

  Harry Pouwels: “We hebben één missie. Zorgen dat opgroeiende kinderen beschermd worden tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. We geven voorlichting. Op scholen en bij verenigingen. Pepijn kan leeftijdsgenoten aansporen om niet met roken te beginnen. Dat werkt beter dan dat ouders zeggen dat iets niet mag. Andersom kan ik vanuit mijn vak heel goed uitleggen wat roken met jezelf en anderen doet.”

  Daarbij gaat het heel erg om de toon van een gesprek. “Het heeft geen zin een verstokte roker te zeggen dat hij die sigaret moet uitmaken. Wel kun je een gesprek aangaan over waar hij zijn sigaret opsteekt. Is dat in het bijzijn van kinderen, bij de ingang van een school, langs de zijlijn van het voetbalveld? Het gaat om het begrip kweken voor elkaar.”
   

 • 25 Jan. 2019

  Deel uw mening over de gezondheidszorg als patient

  Bezoekt u als patiënt of mantelzorger af en toe de huisarts, spoedpost of het VieCuri medisch centrum? Dan zoeken wij u!
  Om de stem van een groter aantal burgers mee te nemen zetten we een (online) vragenlijst uit.
  We werken hiervoor samen met Burgerkracht Limburg, de vragenlijst is via hen uitgezet.
  Wilt u met uw mening bijdragen aan verbetering van de gezondheidszorg?

  Vul dan nu deze korte vragenlijst in via de website Burgerkracht

  De vragenlijst bevat maximaal 7 vragen en kun je invullen tot 20 februari.

  Hartelijk dank!

 • 22 Nov. 2018

  Zorgpartners Venlo gaan voor een Rookvrije Generatie