Ervaren gezondheid

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Ervaren Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Zorgpartners gaan op hun eigen manier om met het gedachtegoed om breder te kijken naar gezondheid, zowel voor hun medewerkers als patiënten. Positieve Gezondheid is een vorm. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Met de 7 zorgpartners in de regio gaan we aan de slag met kennisuitwisseling en kennisontwikkeling.