Digitaal Advies Consult (DAC)

Sinds november 2022 wordt het Digitaal Advies Consult vanuit 5 specialismen van VieCuri (orthopedie, neurologie, kindergeneeskunde, reumatologie en nefrologie) aangeboden voor alle huisartsen van Cohesie. Na een succesvolle pilot, zal dit v.a. 2024 uitgebreid worden naar meerdere specialismen.

Het DAC is een digitale consultaanvraag op patiëntniveau. Het doel is om de patiënt dicht bij huis optimale zorg te kunnen bieden, de kennisoverdracht tussen specialist en huisarts te verbeteren, verwijzingen te voorkomen en efficiënter samen te werken. De deelnemende specialismen zijn via ZorgDomein te consulteren middels de optie ‘digitaal adviesconsult’. De huisarts kan via deze weg een consultaanvraag doen. De aanvraag komt hierna rechtstreeks in het HiX van VieCuri bij de betreffende medisch specialist terecht. Vervolgens stuurt deze binnen 1-3 werkdagen per Edifactbericht het advies naar de huisarts, waarna deze het met de patiënt bespreekt.

Het DAC is geheel kosteloos voor de patiënt en zowel de huisartsen als de medisch specialisten ontvangen een vergoeding voor hun inzet.

Deze mooie ontwikkeling maakt het mogelijk om onze patiënten nog betere zorg te bieden en de samenwerking in de regio te versterken!