Patiëntenparticipatie

(Toekomstige) patiënten mee laten denken over ontwikkelingen in de zorg. Dat is waar PxZorg voor staat. De (toekomstige) patiënt en zijn of haar naasten staan centraal.

Daarom maakt naast de zorgprofessionals ook een adviseur van Burgerkracht Limburg deel uit van het team van PxZorg. Deze adviseur denkt mee over hoe de zorgvrager meegenomen kan worden in nieuwe ontwikkelingen en zijn stem kan doen gelden in beslissingen die hierover gemaakt worden. Waar nodig, wenselijk of handig betrekt deze adviseur (toekomstige) patiënten of ervaringsdeskundigen bij de advisering. Als team kijken wij samen hoe de patiënt betrokken kan worden bij het optimaliseren van de gezondheidszorg in Noord-Limburg en hoe de zorg patiëntgerichter kan worden gemaakt.

Wilt u als (toekomstig) patiënt of naaste meedenken bij het inrichten van de zorg in Noord-Limburg? Of heeft u een project of opdracht waarbij u de input van patiënten kunt gebruiken? Aarzel dan niet om ons te benaderen, want wij helpen u namelijk graag.

U kunt daarvoor contact opnemen via info@mccpxzorg.nl.