Digitaal Advies Consult (DAC)

maandag, 1 januari 2024

In november 2022 zijn de vakgroepen kindergeneeskunde, nefrologie, neurologie, orthopedie en reumatologie van VieCuri in samenwerking met Cohesie gestart aan een 1-jarige pilot met het aanbieden van een ‘Digitaal Advies Consult’ (meekijkconsult) in ZorgDomein. In een DAC vraagt de huisarts, aangesloten bij Cohesie, digitaal advies aan een medisch specialist van VieCuri. Er werd in totaal 825 keer een DAC aangevraagd en de ervaringen van de huisartsen, patiënten en medisch specialisten met deze nieuwe vorm van samenwerking zijn zeer positief. Cohesie en VieCuri hebben samen bepaald dat de huidige deelnemende vakgroepen het DAC blijven aanbieden en dat het DAC gefaseerd verder wordt uitgerold over alle vakgroepen van VieCuri. Op 9 januari jl. is hiertoe de samenwerkingsovereenkomst DAC door alle partijen ondertekend. In het voorjaar gaan we aan de slag met de eerste vakgroepen, daarover volgt bericht zodra de livegang van HiX 6.3 achter de rug is. Voor vragen over het DAC kun je terecht bij Coby Kovacs; ckovacs@viecuri.nl.

Tekenmoment Digitaal Advies Consult. Vlnr: Maarten Borgemeester (MSB VieCuri), Michiel Janssen (MSB VieCuri), Sylvia Wessels (RvB Cohesie) en IJsbrand Schouten (RvB VieCuri).