Het is alleen zinvol als het goede participatie is