Transmuraal Incident Melden (TIM)

Tijdens de samenwerking met een ketenpartner kan zich een (bijna) incident voordoen. Deze (bijna) incidenten die betrekking hebben op het zorgproces in de keten kunnen worden gemeld in het TIM-systeem. TIM staat voor 'Transmuraal Incident Melden'.  

Wie mag een incident melden?

 • Huisartsencoöperatie Cohesie
  • Huisartsen
 • De Zorggroep
  • Specialisten Ouderengeneeskunde (SO)
  • Basisartsen
  • Verpleegkundig Specialisten (VS)
 • Ambulancezorg Noord-Limburg
  • Kwaliteitsfunctionarissen
 • VieCuri Medisch Centrum
  • Medisch Specialisten
  • Kwaliteitsfunctionarissen van de laboratoria       
 • Crisisdienst Vincent van Gogh instituut
  • Psychiaters
  • AIOS
  • SPV in crisisdienst                    

De TIM-organisatie

De TIM-organisatie is er op gericht om het analyseren en afhandelen van incidenten zo dicht mogelijk neer te leggen bij de plek waar het incident zich heeft voorgedaan. Ook verbeteracties gericht op het voorkomen van herhaling van dergelijke incidenten dienen zo veel mogelijk te worden uitgevoerd op de plek waar het incident zich heeft voorgedaan. Per ketenpartner is er daarom een TIM-coördinator aangesteld die de melding in behandeling neemt. Dit gebeurt in overleg met een commissie die minimaal uit de TIM coördinator en een arts bestaat.

Centrale TIM-commissie

Naast de TIM-commissies per organisatie is er ook een centrale TIM-commissie. Deze laatst genoemde heeft tot doel de informatie te toetsen en de veiligheid van het melden te waarborgen. De TIM coördinatoren kunnen meldingen ter bespreking voorleggen en indien nodig kan deze commissie de TIM-coördinatoren ondersteunen bij het onderzoeken en afhandelen van toegewezen meldingen.

Voor organisatorische vragen over transmurale incidenten melden, kunt u terecht bij tim@viecuri.nl.

Wilt u het TIM-formulier graag gebruiken? Klik dan hier.