Transmuraal Incident Melden (TIM)

Tijdens de samenwerking met een ketenpartner kan zich een (bijna) incident voordoen. Deze (bijna) incidenten die betrekking hebben op het zorgproces in de keten kunnen worden gemeld in het TIM-systeem. TIM staat voor 'Transmuraal Incident Melden'.  

Wie mag een incident melden?

 • Huisartsencoöperatie Cohesie
  • Huisartsen
 • De Zorggroep
  • Specialisten Ouderengeneeskunde (SO)
  • Basisartsen
  • Verpleegkundig Specialisten (VS)
 • Ambulancezorg Limburg-Noord
  • Kwaliteitsfunctionarissen
 • VieCuri Medisch Centrum
  • Medisch Specialisten
  • Kwaliteitsfunctionarissen van de laboratoria       
 • Crisisdienst Vincent van Gogh instituut
  • Psychiaters
  • AIOS
  • SPV in crisisdienst   
 • Adelante revalidatie Venlo
  • Revalidatieartsen
  • AIOS
 • Proteion
  • Specialisten ouderengeneeskunde (SO)
  • Basisartsen
  • Verpleegkundig Specialisten (VS)               

De TIM-organisatie

De TIM-organisatie is er op gericht om het analyseren en afhandelen van incidenten zo dicht mogelijk neer te leggen bij de plek waar het incident zich heeft voorgedaan. Ook verbeteracties gericht op het voorkomen van herhaling van dergelijke incidenten dienen zo veel mogelijk te worden uitgevoerd op de plek waar het incident zich heeft voorgedaan. Per ketenpartner is er daarom een TIM-coördinator aangesteld die de melding in behandeling neemt. Dit gebeurt in overleg met een commissie die minimaal uit de TIM coördinator en een arts bestaat.

Centrale TIM-commissie

Naast de TIM commissies per organisatie is er een Centrale TIM commissie. De commissie heeft tot doel het toetsen en borgen van veiligheid vanuit de informatie van incidentmeldingen. Indien nodig kan deze commissie de TIM coördinatoren ondersteunen bij het onderzoeken en afhandelen van toegewezen meldingen. De Centrale TIM Commissie bespreekt twee maandelijks aan de hand van de geanonimiseerde meldingen of er trends te zien zijn of dat bepaalde zaken op hoger niveau opgepakt moeten worden.  

Wilt u het TIM-formulier graag gebruiken? Klik dan hier.

Voor organisatorische vragen over TIM kunt u terecht bij tim@viecuri.nl.