Transmuraal incident melden

Tijdens de samenwerking met een ketenpartner kan zich een (bijna) incident voordoen. Deze (bijna) incidenten die betrekking hebben op  het zorgproces in de keten  kunnen worden gemeld in het TIM systeem. TIM staat voor Transmuraal Incident Melden. 

Wie mag melden

  • Cohesie: huisartsen
  • De Zorggroep: Specialisten Ouderengeneeskunde (SO), basisartsen, Verpleegkundig Specialisten (VS)
  • VieCuri: Medisch Specialisten
  • Ambulancezorg Limburg-Noord                                                                                                                                                                      

De TIM-organisatie

De TIM Organisatie is er op gericht om het analyseren en afhandelen van incidenten zo dicht mogelijk neer te leggen bij de plek waar het incident zich heeft voorgedaan. Ook verbeteracties gericht op het voorkomen van herhaling van dergelijke incidenten dienen zo veel als mogelijk te worden uitgevoerd op de plek waar het incident zich heeft voorgedaan. Per ketenpartner is er daarom een TIM-coördinator aangesteld die de melding in behandeling neemt. Dit gebeurt in overleg met een commissie die minimaal bestaat uit de  TIM coördinator en een arts.

Centrale TIM-commissie

Naast de TIM commissies per organisatie is er een centrale TIM commissie. Deze laatste heeft tot doel de informatie te toetsen en de veiligheid van het melden te borgen . De TIM coördinatoren kunnen meldingen ter bespreking voorleggen en indien nodig kan deze commissie de TIM coördinatoren ondersteunen bij het onderzoeken en afhandelen van toegewezen meldingen.

 

Voor organisatorische vragen over TIM kunt u terecht bij tim@viecuri.nl .

Het TIM formulier is hier te gebruiken