TIM

Transmuraal Incident Melden tijdelijk on-hold

Het is tijdelijk niet mogelijk een transmuraal incident te melden.

Volgens de AVG is het niet toegestaan om in de transmurale setting patiëntgegevens te delen zonder toestemming van de patiënt. Om die reden is besloten om de TIM organisatie tijdelijk on-hold te zetten.

Er wordt door de Raden van Bestuur van de deelnemende organisaties, samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd gezocht naar een werkbare oplossing.