Nieuwe werkafspraak toegevoegd: beoordeling ECG (=ECG gemaakt in huisartsenpraktijk of (HAP) Cohesie) door cardiologie VieCuri

dinsdag, 5 december 2023

Er is een nieuwe werkafspraak toegevoegd op 28-11-2023. De werkafspraak is overeengekomen in de samenwerking tussen Cohesie en de vakgroep Cardiologie van VieCuri. 

Er bestaat een mogelijkheid om een ECG, gemaakt in de huisartsenpraktijk of op de HAP van Cohesie, te laten beoordelen door een cardioloog (of spoedeisende hulp arts (SEH-arts) op de Eerste Hart Hulp) in VieCuri. De nieuwe RTA beschrijft het transmurale werkproces voor betrokken zorgprofessionals en medewerkers in beide organisaties en is vindbaar op www.mccpxzorg.nl/documenten onder de categorie 'Cardiologie'.