Nascholing

Doc 1.5
Gezamelijke scholing door VieCuri en Cohesie. Doc 1.5 is een nascholing met als hoofdthema de samenwerking
tussen de eerste- en tweedelijn. Het Doc 1.5 wordt georganiseerd door huisartsen en specialisten rondom verschillende thema's.

FTTO
Het Farmacotherapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO) ondersteunt initiatieven op gebied van de verbetering van de farmacotherapeutische zorg in de regio Noord-Limburg. Het bureau FTTO dat hiervoor is opgezet, is gehuisvest in de ziekenhuisapotheek van VieCuri Medisch Centrum.

DTO
Diagnostisch Toetsoverleg (DTO) is een instrument om het rationeel en doelmatig aanvragen van eerstelijns diagnostiek te bevorderen (zinnige en zuinige zorg). In een DTO komen zowel nascholing en feedback middels intervisie, als het maken van (regionale) afspraken aan de orde.

Grand Round Reis
Tijdens de Grand Round Reis gaan professionals en bestuurders samen op pad om te werken aan samenwerking. Door onder andere workshops worden onderwerpen over één centraal thema tijdens deze reis belicht. Het belangrijkste doel van de "Grand Round" is het verbeteren van de samenwerking en communicatie, om zo te komen tot verbetering van de patiëntenzorg. Meer informatie over Grand Round vind je hier.
Wil je contact opnemen met de organisatie? Bekijk dan in Wie is wie bij 'Organisatie Grand Round'.