Welkom op de website van PxZorg.

PxZorg is een visie waarbij de zorg en gezondheid in Noord-Limburg centraal staan. Hiervoor werken verschillende organisaties samen mét en voor de patiënt. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat de zorg efficiënter en kwalitatief beter ingericht wordt. De organisatie streeft naar een goede gezondheidszorg in Noord-Limburg, samen met de verschillende partijen. De initiatiefnemers zijn: Coöperatie Cohesie huisartsenzorg, VieCuri Medisch Centrum, Burgerkracht Limburg, De Zorggroep en Vincent van Gogh.

De visie van PxZorg richt zich op de zogenoemde 5 P’s:

  • Preventie in de Populatie
  • Patiënt als Persoon
  • Participatie als Prioriteit
  • Paden met Partners
  • Professionele Performance

Onder ‘PxZorg’ valt de organisatie MCC PxZorg (Medisch Coördinerend Centrum PxZorg) dat faciliteert in transmurale werkafspraken voor de zorgprofessionals. Voor meer informatie over MCC PxZorg klik hier.