Welkom op de website van PxZorg!

PxZorg is een programma waarbij de zorg en gezondheid in Noord-Limburg centraal staan. Hiervoor werken verschillende organisaties samen mét en voor de patiënt. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat de ervaren gezondheid verbetert en efficiënte, patiëntgerichte en duurzame zorg. De initiatiefnemers zijn: Coöperatie Cohesie huisartsenzorg, VieCuri Medisch Centrum en Burgerkracht Limburg. Belangrijke partners van PxZorg zijn De Zorggroep, Vincent van Gogh, Proteion en GGD Limburg-Noord.

PxZorg richt zich op de zogenoemde 5 P’s:

  • Preventie in de Populatie
  • Patiënt als Persoon
  • Participatie als Prioriteit
  • Paden met Partners
  • Professionele Performance

In de praktijk betekent dit, dat PxZorg zich op diverse terreinen van samenwerking begeeft. Denk aan de 'Rookvrije Generatie' op het gebied van preventie, en ook MCC PxZorg (Medisch Coördinerend Centrum PxZorg) dat o.a. faciliteert in wie is wie, transmurale werkafspraken voor de zorgprofessionals en een zorgkaart voor de regio Noord-Limburg. Voor meer informatie over MCC PxZorg klik hier.

Patiëntenparticipatie staat hoog in het vaandel bij PxZorg, omdat patiënten betrekken bij de ontwikkelingen in de zorg van essentieel belang is. Voor meer informatie klik hier.