Welkom op de website van PxZorg.

PxZorg is een visie waarbij de zorg en gezondheid in Noord-Limburg centraal staan. Hiervoor werken verschillende organisaties samen mét en voor de patiënt. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat de zorg efficiënter en kwalitatief beter ingericht wordt. PxZorg streeft naar een goede gezondheidszorg in Noord-Limburg, samen met de verschillende partijen. De initiatiefnemers zijn: Coöperatie Cohesie huisartsenzorg, VieCuri Medisch Centrum, Burgerkracht Limburg. Belangrijke partners zijn De Zorggroep, Vincent van Gogh en GGD Limburg-Noord.

De visie van PxZorg richt zich op de zogenoemde 5 P’s:

  • Preventie in de Populatie
  • Patiënt als Persoon
  • Participatie als Prioriteit
  • Paden met Partners
  • Professionele Performance

In de praktijk betekent dit dat PxZorg zich op diverse terreinen van samenwerking begeeft. Denk aan de 'Rookvrije Generatie' op het gebied van preventie, en ook MCC PxZorg (Medisch Coördinerend Centrum PxZorg) dat o.a. faciliteert in een smoelenboek en transmurale werkafspraken voor de zorgprofessionals. Voor meer informatie over MCC PxZorg klik hier.

Patiëntenparticipatie staat hoog in het vaandel bij PxZorg, om patiënten te betrekken bij ontwikkelingen in de zorg. Voor meer informatie klik hier