Medisch Coördinerend Centrum PxZorg is een regionale organisatie voor verbinding en samenwerking tussen zorgprofessionals in Noord-Limburg volgens de visie van PxZorg. 

Doel is om met deze website en bijbehorende app (download in de app store of play store)  alle transmurale zaken op 1 plek toegankelijk te maken en te beheren. Hiermee willen we zorgen dat het gemakkelijk wordt voor zorgprofessionals om elkaar te vinden en om regionale transmurale afspraken voor alle partijen die een rol hebben toegankelijk te maken en te beheren.