‘Door patiënten mee te laten denken sluit de zorg beter aan bij hun behoeftes en mogelijkheden.’ - Drie vragen aan ‘team patiëntenpaticipatie’ PxZorg

donderdag, 23 juli 2020

Denis Kabuye hielp tijdens zijn stage bij MCC PxZorg* bij de ontwikkeling van de digitale Zorgkaart Noord-Limburg. Met deze kaart kunnen zorgverleners patiënten gerichter doorverwijzen en krijgen patiënten meer inzicht in het aanbod van zorgaanbieders en hun expertise in hun regio. De zorgkaart is inmiddels live, neem snel een kijkje via https://mccpxzorg.nl/zorgkaart

Denis wilde graag meer weten over PxZorg en stelde het ‘team patientenparticipatie’ PxZorg drie vragen. Die Anja (ervaringsdeskundige), Liesbeth (ervaringsdeskundige) en Anouk (beroepskracht Burgerkracht Limburg) graag beantwoorden.

 

Hoe zijn jullie op ‘Participatie als Prioriteit’ gekomen?

Hier kunnen Anja, Liesbeth en Anouk geen echt antwoord op geven, PxZorg was al opgericht voordat ze betrokken waren bij PxZorg en de prioriteiten zijn dus door anderen vastgesteld. Wel kunnen ze aangeven waarom ze ‘participatie’ een belangrijke prioriteit vinden.  Anouk begint  ‘Door patiënten mee te laten denken sluit de zorg beter aan bij hun behoeftes en mogelijkheden. Participatie van patiënten in een project kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat communicatiemateriaal veel begrijpelijker is en de patiënt dus veel beter geïnformeerd wordt. Dat zorgt er weer voor dat de patiënt goed voorbereid naar de operatie komt.’

Liesbeth vult aan: ‘Dat helpt de patiënt ook om een stukje eigen regie te nemen. Als de informatie duidelijk is, is de patiënt beter in staat om keuzes te maken. Het gaat hierbij ook om de manier van communiceren ’. Dat patiëntenparticipatie verder gaat dan communicatie illustreert Liesbeth met het volgende voorbeeld: ‘We kunnen nog op veel meer gebieden meedenken dan over communicatie. Zo behartigde ik de belangen van ouderen in de klankbordgroep van de Zorg voor Ouderen BeleidsCommissie. Ons motto is dan ook ‘nothing about us, without us!’, waarbij us staat voor de patiënt.’

Anja doet nog een belangrijke toevoeging: ‘Inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat als je een patiëntenvertegenwoordiger vroeg betrekt in je project, de resultaten beter aansluiten bij de noden en de wensen van de patiënten. Het project wordt dan ook vaker daadwerkelijk uitgevoerd’.

 

PxZorg heeft 5 prioriteiten: Preventie in de Populatie, Patiënt als Persoon, Participatie als Prioriteit, Paden met Partners en Professionele Performance. Hoe beïnvloeden deze prioriteiten patiëntenparticipatie?

‘Deze vraag vind ik leuk’ zegt Anouk lachend. ‘Zo kunnen we laten zien hoe groot de invloed van patiëntenparticipatie is. Want patiëntenparticipatie wordt niet beïnvloed door deze vier prioriteiten, maar beïnvloed juist de andere vier pijlers’. Anja vult aan een patiënt bezit immers unieke kennis (ervaringsdeskundigheid) en kan daarmee de andere 4 pijlers positief beïnvloeden..’

Liesbeth geeft een voorbeeld ‘Anja en ik participeren bij de ontwikkeling van de zorgkaart. We dachten mee over de inrichting van de zorgkaart. De zorgkaart zorgt dat zorgprofessionals in de regio Noord-Limburg beter vindbaar zijn en draagt zo bij de P’s: Paden met Partners en Professionele Performance. Indirect hebben we die pijlers dus ook beïnvloed door ‘patiëntenparticipatie’. Een volgende stap zal het stimuleren van gebruik onder patiënten zijn’.

 

Jullie geven aan participatie heel belangrijk te vinden, maar hoe vinden jullie al die mensen die deel nemen aan projecten?

Anouk begint ‘Dit is een grote uitdaging, mensen moeten willen participeren en ook nog eens geschikt zijn om te participeren. We beginnen daarom altijd met een wervingsprofiel. Daardoor wordt het inzichtelijk wat er gevraagd wordt van een vertegenwoordiger qua ervaring, capaciteiten en inzet en wat je aan kan bieden aan participanten. Als we een profiel hebben gaan we kijken of we mensen kennen die mogelijk geschikt zijn. Ook denken we na over hoe we dit wervingsprofiel kunnen verspreiden’. Anja vult aan met haar eigen ervaring ‘Patientparticipatie is leuk, nuttig en zinvol en kan op vele manieren ingevuld worden. Zo kun je deelnemen aan een focusgroep of praktisch meehelpen met bijvoorbeeld het ontwikkelen van een vragenlijst, maar je kunt ook op beleidsniveau meewerken aan betere zorg. Ik probeer vooral nieuwe collega’s te vinden door enthousiast over deze mogelijkheden te vertellen. Wie weet vinden we door dit interview ook nieuwe collega’s. Ik ga graag in gesprek met geïnteresseerden’. Liesbeth lacht ‘ik ga ook graag in gesprek met geïnteresseerden. Ik ben een echte netwerker, dat heb ik gemist tijdens de coronacrisis, maar ik ben blij dat de maatregelen versoepelen en ik hoop snel weer face-to-face te kunnen netwerken. Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen via info@mccpxzorg.nl’. 

 

* PxZorg is een visie waarbij de zorg en gezondheid in Noord-Limburg centraal staan. Hiervoor werken verschillende organisaties samen mét en voor de patiënt. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat de zorg efficiënter en kwalitatief beter ingericht wordt. PxZorg streeft naar een goede gezondheidszorg in Noord-Limburg, samen met de verschillende partijen. De initiatiefnemers zijn: Coöperatie Cohesie huisartsenzorg, VieCuri Medisch Centrum en Burgerkracht Limburg. Belangrijke partners zijn De Zorggroep, Vincent van Gogh en GGD Limburg-Noord.