Landelijke verwijsafspraken Medisch-specialistische zorg: wie doet wat?

vrijdag, 1 september 2023

Op 18 september publiceerde het Ministerie van VWS landelijke verwijsafspraken op initiatief van (Ont)Regel de Zorg en in samenwerking met het werkveld. Het document is bedoeld om bestaande verwijsafspraken te verhelderen en bijvoorbeeld aan te geven welke rol verwijzers zoals huisartsen en medisch specialisten hebben in het geval van complicaties of een second opinion etc. Deze afspraken zijn zeer waardevol in de samenwerking en bij het informeren van patiënten.