Werkafspraken spoedpost

maandag, 18 januari 2021

T.a.v. de samenwerking op de spoedpost zijn de ‘medisch inhoudelijke werkafspraken spoedpost’ (MIWS) enige tijd geleden gereviseerd met de kwaliteitscommissie HAP en gebruikersgroep spoedpost samen. Ook het MSB van VieCuri is onlangs akkoord gegaan met deze afspraken. Zowel binnen Cohesie als VieCuri delen we de nieuwe versie met alle medewerkers en artsen. Het zou erg fijn zijn om de afspraken – misschien in een wat rustigere dienst – door te nemen zodat alle neuzen dezelfde kant op staan en we werken conform deze werkafspraken. Deze zijn altijd terug te vinden via www.mccpxzorg.nl/documenten (onder spoedzorg) of in de bijbehorende app.