Huisartsen en specialisten

We hechten waarde aan een goede samenwerking tussen de zorgprofessionals in Noord-Limburg. Voor een optimale samenwerking is het belangrijk dat huisartsen, specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, psychiaters, GGD artsen, apothekers en revalidatieartsen elkaar kennen. Daarom brengen we deze partijen graag met elkaar in contact.

Het resultaat is een laagdrempelige manier om kennis te delen en samen te werken aan nieuwe initiatieven. Ook biedt MCC PxZorg een plek waar zorgprofessionals terecht kunnen met vragen en/of opmerkingen als het gaat om transmurale vraagstukken.

Resultaten van een goede samenwerking
Samen met huisartsen en specialisten zijn deze initiatieven tot stand gekomen: 

  • Gezamenlijk ontwikkelde transmurale werkafspraken
  • Wie is wie
  • Meldpunt voor verbeterpunten in de samenwerking
  • Nascholing
  • Digitaal Advies Consult (DAC)