Nu Niet Zwanger

dinsdag, 21 juli 2020

Het programma ‘Nu Niet Zwanger’ ondersteunt kwetsbare mensen (denk aan psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken.
Het betreft een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie en zo nodig praktische en financiële steun.
Bij iedere situatie waarin de huisarts signaleert dat een dergelijk gesprek nodig is en de complexiteit van de casus specifieke aandacht en tijd vraagt, kan contact worden opgenomen met Renee van de Bool (Inhoudelijk Coördinator). 
Zij kan advies geven of zelf de casus overnemen.  r.van.de.bool@vrln.nl of NNZ@vrln.nl   telefoonnummer 06-42424603. Meer informatie is te vinden op www.ggdlimburgnoord.nl/nunietzwanger

De gegevens zijn terug te vinden via www.mccpxzorg.nl/smoelenboek onder organisaties/GGD.