Kansrijke Start

Een Kansrijke Start voor kinderen en ouders in een kwetsbare situatie. Daar gaan de partijen die op dinsdag 14 december 2022 als eerste hun handtekening geplaatst hebben onder het convenant ‘Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg’ zich hard voor maken. 

Samen voor een Kansrijke Start 
Door het tekenen van het convenant maken alle veertien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg samen met de Provincie Limburg en verschillende organisaties uit het sociaal- en medisch domein een officiële start met de coalitie Kansrijke Start NML. 


PxZorg volgt de ontwikkelingen van Kansrijke Start en sluit aan waar kansen liggen.