Stevig Staan

Elk jaar komen bijna 100.000 ouderen na een valincident op de SEH terecht en overlijden er meer dan 5.000. Valpreventie kan circa 28% helpen voorkomen. Daarom is het project ‘Stevig staan’ gestart. Binnen het project is het de bedoeling dat het aantal valincidenten bij de deelnemende ouderen gedurende twee jaar gemeten wordt. In december 2022 is er een programma gelanceerd voor 2.500 ouderen, om aan twee cursussen die in dit programma worden aangeboden, deel te nemen. 

PxZorg zorgt voor de juiste verbinding van zorgpartners aan Stevig Staan. Denk aan toegeleiding vanuit screening binnen (SEH en kliniek) VieCuri na valscreening of aansluiting op het zorgprogramma van Cohesie.