Kei Gezond Limburg

Steeds meer kinderen/jongeren (28.000 Limburgse kinderen) hebben overgewicht en obesitas. Daardoor hebben zij al op jonge leeftijd een groot risico op diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en leververvetting. Ze hebben een lagere levensverwachting en een lagere kwaliteit van leven dan leeftijdgenoten zonder overgewicht. De oorzaak van het overgewicht is bijna altijd gerelateerd aan de leefstijl.

Er is al veel inzet op preventie van overgewicht. Echter, de hoge getallen tonen het belang van een effectievere, integrale aanpak van overgewicht onder de jeugd.
In dat kader besloten een aantal initiërende partners in 2020 om samen vorm te geven aan een netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht & obesitas. Het resultaat van deze samenwerking is Keigezond Limburg!

In de komende drie jaar zullen 1300 Limburgse kinderen begeleid worden naar een gezonde(re) leefstijl en een gezonder gewicht. De monitoring en evaluatie van deze nieuwe aanpak is in handen van de Academische Werkplaats Zuid-Limburg, MUMC+ en de beide GGD’en. De verwachting is dat deze aanpak zo goed aanslaat, dat deze in de basisverzekering wordt opgenomen.