Hoe faciliteer je (patiënten)participatie?

Hoe faciliteer je (patiënten)participatie?

Veel zorgvragers participeren vrijwillig. Daarom is het belangrijk dat ze goed gefaciliteerd worden. Er mogen geen financiële of fysieke belemmeringen zijn om te participeren. Hiervoor moet tijd en geld begroot worden.

Daarom vinden we dat minimaal de reis- en parkeerkosten gedekt moeten zijn. Afhankelijk van de inspanning en het beschikbare budget kan de partij waarvoor de vrijwilligers zich inzetten iets passends kiezen. Ook zijn er manieren van facilitering die indirect kosten met zich meebrengen zoals het betalen van scholing (van vrijwilligers en medewerkers) of toegang tot een congres voor de participant.

Faciliteren kan ook fysiek zijn, bijvoorbeeld een vergaderlocatie waar je makkelijk met het OV kan komen en goed rolstoeltoegankelijk is. Ook een tijdstip kiezen wat voor de participant haalbaar is valt hieronder. Bijvoorbeeld niet te vroeg omdat de thuiszorg ’s ochtends komt. Daarnaast moet de partij die burgerparticipatie in wil richten soms een werkplek, toegang tot bepaalde online gegevens of toegang tot bepaalde ruimtes geven. Faciliteren kan hem ook zitten in scholing, het tijdig toesturen van relevante informatie en het printen van stukken (evt. extra groot). Het goed informeren over de voortgang hoort hier ook bij, bijvoorbeeld het versturen van notulen.

Naast faciliteren is waardering erg belangrijk. Dit kan met een kleine vergoeding (vacatiegelden of iets anders zoals een cadeaubon of bloemetje) voor de ingezette uren. Waardering kan ook geuit worden door complimenten te geven, participanten een keer mee te nemen naar een interessante bijeenkomst of door hun namen op producten te noemen. Onthoud dat deze mensen hun vrije tijd investeren in jouw project omdat ze het belangrijk vinden. Ze kunnen er ook voor kiezen om hun vrije tijd anders te besteden. Ze vinden het project belangrijk en willen dus ook goed op de hoogte gebracht worden van (tussentijdse) uitkomsten en resultaten. Het is belangrijk dat je deze tijdig deelt met hen.

Voorbeeld: een vrijwilliger neemt deel aan de klankbordgroep van een zorgafdeling in het ziekenhuis. Deze groep vergadert één keer per maand. De data worden in overleg met de groep bepaald. Je vergoed regulier de reiskosten, maar niets aanvullends. Wel zorg je voor broodjes tijdens de vergadering. Met kerst geef je de participant een kerstpakket en je vraagt de participant of hij of zij het leuk vindt om geïnterviewd te worden voor het maandblad van het ziekenhuis. Ook vraag je of de participant behoefte heeft aan het volgen van een training. Als dat het geval is help je met het vinden van een passende training en vergoed je deze.

Wil je meer weten over het faciliteren van patiëntenparticipatie? Neem dan contact met ons op via info@mccpxzorg.nl.