Waarom vinden wij (patiënten)participatie belangrijk?

‘Waarom vinden wij (patiënten)participatie belangrijk?’

Zoals jullie weten, vinden wij patiëntenparticipatie vanuit PxZorg belangrijk. We hebben daar een aantal goede redenen voor die ook in de literatuur te vinden zijn. Deze redenen zijn:

 • Het kan de kwaliteit van je project verbeteren
 • Het is ethisch verantwoord
 • Het empoweren van patiënten(vertegenwoordigers)

Die redenen worden hieronder wat verder toegelicht.

Kwaliteit:

 • Ervaringskennis, geleverd door ervaringsdeskundigen (vb. patiënten, mantelzorgers) is aanvullend aan de kennis van beroepskrachten. Het zorgt voor een verrijking van kennis. Hierdoor denk je makkelijker aan dingen die belangrijk zijn voor de patient (bijvoorbeeld voor een rolstoelgebruiker zijn te hoog hangende informatieborden moeilijk leesbaar).
 • Participatie kan ervoor zorgen dat je project beter aan sluit bij de doelgroep en dus beter in de praktijk te brengen is.
 • Participatie kan zorgen voor meer draagvlak bij de doelgroep waardoor het meer kans van slagen heeft in de praktijk. - Participatie maakt de zorg meer patiëntgericht en zorgt voor een hogere patiënttevredenheid

Ethisch:

 • Beslissingen in de zorg betreffen de patiënt. Het gaat over de patiënt, dus is het rechtvaardig om hun mening mee te nemen en hen invloed uit te laten oefenen.

Empoweren:

 • Doordat patiënten meedoen in besluitvorming, kan het voor hen makkelijker zijn om een volgende keer ook hun mening te laten horen. Ze voelen zich hierdoor gelijkwaardig en weten dat hun mening ertoe doet.

Doelen die PxZorg binnen beleid, projecten en ontwikkelingen wil bereiken door middel van patiëntenparticipatie zijn:

 • Inzicht krijgen in wensen en behoeften van burgers en deze inzichtelijk maken voor professionals.
 • Inzicht krijgen in de positieve en negatieve punten (knelpunten) van ervaren zorg en deze inzichtelijk maken voor professionals
 • Het bedenken van oplossingen van knelpunten en verbeteringen
 • Aanbod laten aansluiten op wensen en behoeften van burgers
 • Nieuwe ideeën / veranderingen toetsen

Voorbeeld: Je betrekt patiënten bij het maken voor informatie over een bepaalde leefstijlinterventie. Ze herschrijven de tekst en denken mee over de vormgeving. De woordkeuze, hoeveelheid tekst en lay-out past hierdoor beter bij patiënten. De patiënten zullen de informatie beter begrijpen en eerder gaan lezen. Hierdoor zal de interventie eerder gevolgd worden en/of beter uitgevoerd worden.

Wil je meer weten over het belang van participatie? Neem dan contact met ons op via info@mccpxzorg.nl.