Hoe werf je (patiënten)vertegenwoordigers?

Hoe werf je (patiënten)vertegenwoordigers?

Voordat je burgers gaat werven zoek je eerst uit wie je zoekt en waarom. Wat verwacht je van de participant? Bijvoorbeeld

Wie: Een individu zonder achterban - Bijvoorbeed een (potentiele) patiënt, een naaste daarvan (familie, mantelzorger, buren) of een burger.
Waarom: Omdat die echt zijn of haar ervaring kan delen
Verwachting: Delen van een eigen ervaring
Wie: Een individue met achterban - Bijvoorbeeld een (beroepsmatige) belangenbehartiger of patiëntvertegenwoordiger.
Waarom: Omdat die meerdere ervaringen kan delen
Verwachting: Het delen van eigen ervaringen en ervaring van lotgenoten.

Wie: Een lokale groep - Bijvoorbeeld populatiegroepen (vb. mensen met hartfalen), steungroepen (vb. lotgenotengroepen voor mensen met kanker), groepen met een tijdelijk en voorbepaald doel zoals burgerjury’s of panels (vb. het online patiëntenpanel van VieCuri).
Waarom: Omdat die gemeenschappelijke belangen voor een bepaalde doelgroep in bepaalde een regio kan vertegenwoordigen
Verwachting: Spreken namens een groep

Wie: Een (inter)nationale patiëntenorganisatie - Bijvoorbeeld statutaire organen, goede doelen organisaties (vb. KWF Kankerbestrijding), wettelijke raden en adviesraden, vrijwilligers, steungroepen, (inter)nationale ondersteuningsgroepen, groepen die zijn aangesteld om bepaalde onderwerpen te bespreken zoals burgerjury’s of gezondheidspanels (vb. burgerpanel van de Patiëntenfederatie).
Waarom: Omdat die het gemeenschappelijk belang kunnen vertegenwoordigen van alle patiënten (in Nederland)?
Verwachting: Spreken namens een groep

Misschien zoek je wel iemand die in meerdere van de bovenstaande categorieën valt. Al deze categorieën verschillen in ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid en professionaliteit. Deze vormen kunnen aanvullend zijn, het is de kunst om op het juiste moment de juiste expertise in te zetten. Daarmee moet ook rekening gehouden worden met de belastbaarheid.

Bijvoorbeeld: je wilt de intensieve zorg voor parkinsonpatiënten anders inrichten. Voor een parkinsonpatiënt is het vermoeiend om te spreken of te schrijven. Daarom wil je hen niet in de projectgroep van de zorgverandering plaatsen. Een vrouw wiens man onlangs is overleden aan Parkinson wil graag deelnemen in de projectgroep. Ze heeft de zorg van dichtbij meegemaakt en kan zich inleven in de patiënt. Ze vindt het fijn dat ze iets kan betekenen voor toekomstige Parkinson patiënten.

De hieronder aangegeven vacaturetekst invullen kan je helpen te bepalen wie je zoekt en waarom. Daarnaast helpt deze tekst natuurlijk bij de werving.

Voorbeeld Vacaturetekst Burgervertegenwoordiger

Wervende titel (wie je zoekt):
Bijvoorbeeld: Gezocht: mensen die mee willen denken om de ziekenhuis- en huisartsenzorg te verbeteren

Beschrijving van het beleid, project of de ontwikkeling en de organisatie (naam organisatie en project, aanleiding, kort en bondig)
Bijvoorbeeld: PxZorg: is een visie op hoe we gezondheid en zorg samen willen organiseren in Noord-Limburg. PxZorg staat beschreven in de 5 uitgangspunten:

 • Preventie in de Populatie: gezond leven en risico’s vermijden, verminderen de kans op ziekte
 • Patiënt als Persoon: Ieder mens is uniek en zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid, onder eigen regie en zeggenschap. De professional ondersteunt de zorgvrager als partner in het (her)vinden van gezondheid.
 • Participatie als Prioriteit: geen nieuwe zorg zonder zorgvragers te betrekken bij de ontwikkeling
 • Paden met Partners: Zorgpaden en ketenzorg waarin partners over de diverse lijnen goed samenwerken.
 • Professionele Performance: zorgprofessionals werken volgens vastgestelde standaarden en zijn bereid (intercollegiaal) verantwoording af te leggen.

Als PxZorg vinden wij dat de stem van de (potentiele) patiënt in het beleid, de projecten en de ontwikkelingen van VieCuri en Cohesie gehoord moet worden. Een van die projecten is de evaluatie van de nieuwe spoedpost. Deze is drie jaar geleden gebouwd en nu willen we graag kijken hoe goed deze zorg is en waar we onze zorg op kunnen verbeteren.

Rol burgervertegenwoordiger (wat is hoofdtaak en de methode)
Bijvoorbeeld: Voor de evaluatie van de spoedpost zoeken wij twee burgervertegenwoordigers die samen met zorgprofessionals willen meedenken over oplossingen voor de huidige knelpunten op de spoedpost. De burgers brengen hun stem in tijdens projectgroepen en geven daarnaast vanuit huis feedback op stukken.

Investering van de burgervertegenwoordiger (tijd per taak en duur project)
Bijvoorbeeld:

 • Wil zich voor 5 maanden binden aan dit project
 • Wil maandelijks 2 uur vergaderen bij Cohesie en deze vergaderingen voorbereiden 0,5 uur
 • Wil tussendoor ongeveer 2 keer per maand feedback geven op stukken

Profiel burgervertegenwoordiger (wat voor burger zoek je? Vb. ervaring, competenties, achtergrond)
Bijvoorbeeld:

 • Komt regelmatig als patiënt, naaste of mantelzorger op de spoedpost
 • Wil niet alleen zijn eigen ervaring delen, maar kan ook overstijgend denken
 • Is handig met mail
 • Is in staat om online feedback te geven
 • Heeft affiniteit met het verbeteren van de zorg
 • Is kritisch en mondig

Wat bieden wij (wat de burger terug krijgt)
Bijvoorbeeld:

 • De mogelijkheid om bij te dragen aan verbetering van de gezondheidszorg
 • Een kijk achter de schermen van de spoedpost
 • Reiskosten en parkeervergoeding
 • Voor iedere vergadering krijgt u een VVV-bon van 20 euro

Meer weten of geïnteresseerd in deelname? (vermelden contactpersoon voor participant)
Bijvoorbeeld: Indien u geïnteresseerd bent in deelname of vragen heeft kunt u contact opnemen met Anouk van der Heijden, beleidsmedewerker/adviseur patiëntenparticipatie PxZorg mail: anoukvanderheijden@burgerkrachtlimburg.nl tel: 046-4208167 of 0641145483

Let op: dit is een verzonnen voorbeeld, geen praktijkvoorbeeld.

Als je deze ingevuld hebt kun je deze op meerdere manier verspreiden bijvoorbeeld:

 • Per mail naar mogelijke participanten uit je netwerk
 • Ophangen op plaatsen waar de doelgroep vaak komt (vb. op de spoedpost bij bovenstaande voorbeeld)
 • Per mail naar je zakelijke netwerk met de vraag of ze het verder willen verspreiden.
 • Op papier uitdelen op plekken waar de doelgroep vaak komt

Voor grotere opdrachten is het verstandig om vervolgens een kennismakingsgesprek in te plannen. Bespreek daarin wederzijdse verwachtingen en of er een match is.

Wil je meer weten over het werven van participanten? Neem dan contact met ons op via info@mccpxzorg.nl.