Wat is MCC PxZorg?

MCC PxZorg is een afkorting voor Medisch Coördinerend Centrum PxZorg. Het doel van MCC PxZorg is het verbeteren van de transmurale zorg in Noord-Limburg. Door middel van het gezamenlijk ontwikkelen van werkafspraken zorgen zorgprofessionals dat alle patiënten de juiste zorg krijgen die ze nodig hebben. Transmurale zorg is een vorm van zorg waarbij zorg wordt aangeboden door meerdere zorgverleners bij meerdere organisaties.

Federatie FMCC

MCC PxZorg behoort tot de federatie FMCC (koepelorganisatie van en voor medisch coördinerende centra en transmurale centra). FMCC is een netwerk waarbinnen huisartsen en specialisten samenwerken. De samenwerking is regionaal verbonden waarbij huisartsen en specialisten binnen deze regio hun contacten en werkrelatie onderhouden met elkaar. Hierbij worden gezamenlijke werkafspraken ontwikkelt. Deze samenwerking wordt in de regio Noord-Limburg ondersteund door MCC PxZorg.

Wat biedt MCC PxZorg?

MCC PxZorg biedt meer dan alleen ondersteuning van de samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Wij bieden onder andere de gezamenlijk ontwikkelde transmurale werkafspraken aan, een smoelenboek voor zorgprofessionals, een zorgkaart en actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg op onze nieuwspagina. Ook biedt MCC PxZorg een plek waar zorgprofessionals terecht kunnen met vragen en/of opmerkingen als het gaat om transmurale vraagstukken.

Daarnaast heeft MCC PxZorg ook een eigen app, die u kunt downloaden via de App Store of Google Play Store.

MCC PxZorg heeft sinds mei 2020 een zorgkaart gelanceerd, die u kunt vinden op www.mccpxzorg.nl/zorgkaart en www.zorgkaartnoordlimburg.nl. Op de zorgkaart staan zorgprofessionals in Noord-Limburg uit verschillende gemeentes. Hiermee krijgen zorgprofessionals én patiënten inzicht in het aanbod van zorgverleners in Noord-Limburg en wat hun expertise is, om een gerichte keuze te kunnen maken.

Wie zijn wij?

Team MCC PxZorg bestaat uit twee medische coördinatoren (één huisarts en één medisch specialist) en een coördinator. Dit om de samenwerking vanuit de praktijk te laten ontstaan en te bevorderen.

Van links naar rechts: Eric Cremers (medisch coördinator en huisarts), Anjob Laurent (medisch coördinator en medisch specialist) en Coby Kovács (coördinator PxZorg).