Een Medisch Coördinerend Centrum (MCC) is een regionale, neutrale organisatie bestaande uit inhoudelijke (para)medische samenwerkingspartners. Een MCC staat voor het stimuleren en optimaliseren van de samenwerking en verbinding tussen verschillende lijnen in Noord-Limburg. Het doel is om vanuit het perspectief van de patiënt éénduidige en samenhangende zorg te organiseren.

Het doel van MCC PxZorg is om vanuit het perspectief van en met Participatie van de Patiënt éénduidige zorgPaden te organiseren om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren met betrokken Professionals, met oog voor Preventie. Hier zitten alle uitgangspunten van PxZorg in.

Het MCC faciliteert alle transmurale zaken; het vinden van elkaar in het smoelenboek, werkafspraken toegankelijk maken voor alle betrokkenen en het maken van TIM meldingen. Maar het is ook een plek waar je terecht kunt met vragen of opmerkingen als het gaat om transmurale zaken.