PxZorg respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en apps en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die U ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens alleen om u toegang tot de niet openbare delen van website en apps te kunnen geven. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.
PxZorg zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het beheer van de website en apps.
Ik het geval van het gebruik van een smoelenboek zijn bepaalde gegevens beschikbaar voor transmurale samenwerking professionals met collega’s in de eerste en tweede lijn.