Wat is MCC PxZorg?

MCC PxZorg is een afkorting voor Medisch Coördinerend Centrum PxZorg. Het doel van MCC PxZorg is het verbeteren van de transmurale zorg. Door middel van het gezamenlijk ontwikkelen van werkafspraken zorgen zorgprofessionals dat alle patiënten de juiste zorg krijgen die ze nodig hebben. Transmurale zorg is een vorm van zorg waarbij zorg wordt aangeboden door meerdere zorgverleners bij meerdere organisaties.

MCC PxZorg behoort tot de federatie FMCC (koepelorganisatie van en voor medisch coördinerende centra en transmurale centra). FMCC is een netwerk waarbinnen huisartsen en specialisten samenwerken. De samenwerking is regionaal verbonden waarbij huisartsen en specialisten binnen deze regio hun contacten en werkrelatie onderhouden met elkaar. Hierbij worden gezamenlijke werkafspraken ontwikkelt. Deze samenwerking wordt in de regio Noord-Limburg ondersteund door MCC PxZorg.

Het MCC PxZorg biedt meer dan alleen ondersteuning van de samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Wij bieden onder andere de gezamenlijk ontwikkelde transmurale werkafspraken aan, het smoelenboek en actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg op onze nieuws pagina. MCC PxZorg biedt ook plek waar zorgprofessionals terecht kunnen met vragen en/of opmerkingen als het gaat om transmurale zaken.

Wie zijn we?

Team MCC PxZorg bestaat uit 2 medisch coördinatoren (1 huisarts en 1 medisch specialist) en een coördinator. Dit om de samenwerking vanuit de praktijk te laten ontstaan. Vlnr:

Eric Cremers, medisch coördinator en huisarts

Anjob Laurent: medisch coördinator en medisch specialist

Coby Kovács: coördinator PxZorg