De samenwerking MCC PxZorg staat voor regionale verbinding waarbij huisartsen en specialisten hun contacten en werkrelatie onderhouden met elkaar. Hierbij worden gezamenlijke werkafspraken ontwikkeld. Contactgegevens zijn te vinden in het smoelenboek.